ആർമി, നേവി, എയർ ഫോഴ്സ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ്, റെയിൽവേ പോലീസ്, CRPF, ITBP,CISF,BSF തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയാണ് NAPT.
കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങൾ ആയി NAPT ട്രെയിനിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയ 15000 പേരിൽ നിന്ന് 3000 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

2018 Placed Cadets

Arun PS

Thiruvananthapuram

Indian Army, MRC General Duty

Achu Binu

Thiruvananthapuram

Indian Army, General Duty

Anujith A S

Thiruvananthapuram

Indian Army, Tradesman

Jithu K

Thiruvananthapuram

Indian Army, Tradesman

Chandu Mohan

Karunagappally

Indian Army, MRC General Duty

JITHU A K

Thiruvananthapuram

Indian Navy

Amal M

Kollam

Indian Army, General Duty

Ananthu D

Kollam

Indian Army, General Duty

Bibin Kumar

Kollam

Indian Navy, Artifiser

Bijo Joy

Kollam

Indian Navy, Sailor

ASWIN RAJ

Thiruvananthapuram

Indian Army

NIKHIL RAJ

Thiruvananthapuram

Indian Air Force

Vaishanv Das

Kollam

Indian Army, General Duty

Bobin B

Kollam

Indian Army, General Duty

Aromal B

Kollam

Indian Army, General Duty

Akhil Dev T L

Kollam

Indian Army, General Duty

SreeHari

Kollam

Indian Army, General Duty

Rajesh Rajendran

Kollam

Indian Army, MNA

Sujith S

Kollam

Indian Army, General Duty

Amod babu

Kollam

Indian Army, Technical

A S Anand

Kollam

Indian Army, Technical

Jinu S

Kollam

Indian Army, Technical

Gokul raj

Kollam

Indian Army, Technical

Akshay Das

Kollam

Indian Navy, Sailor

Sudheesh

Kanhangad

Indian Army, General Duty

AKHIL PRASAD

Kannur

Indian Army, Clerk

ANURAG

Kannur

Indian Army, General Duty

ARUN T K

Kannur

Indian Army, Technical

HARIPRASAD EK

Kannur

SOLDIER NA

JERIN NK

Kannur

Indian Army, General Duty

JISHNU AJAYAKUMAR

Kannur

Indian Army, General Duty

JISHNU C

Kannur

Indian Army, Technical

JITHIN P V

Kannur

SOLDIER GD

MEHAR K V

Kannur

ARMY TECH

MIDHUN K C

Kannur

SOLDIER CLERK

MRIDUL MANOJ

Kannur

NAVY

SEBASTIAN CHACKO

Kannur

SOLDIER GD

SOURAV GOPAL

Kannur

AIRFORCE

VYSAKH C P

Kannur

SOLDIER TECH

Amal

Kannur

Army tech

Vyshnav

Kannur

Indian Army, General Duty

ThejusKumar

Kannur

Indian Army, General Duty

Nikhil Raj

Kannur

Indian Army, General Duty

UnniKannan

Kannur

Indian Army, General Duty

Adarsh K

Kannur

Indian Army, General Duty

Jishnukrishnan PP

Kannur

Indian Army, General Duty

Vydesh Shyam

Kannur

Indian Air Force, garud commando

AKHIL

KATHIROOR

SOLDIER General Duty

DHEERAJ

KATHIROOR

SOLDIER CLERK

MIDHUN

KATHIROOR

SOLDIER GD

Adwaith U

KATHIROOR

Aswajith

KATHIROOR

Ashwin V K

KATHIROOR

Jishnu Mohan

Mattannnur

SOLDIER Tech

Akhil P

Mattannnur

SOLDIER Tradesman

Aswin P

Mattannnur

SOLDIER General Duty

Ajil P

Mattannnur

SOLDIER General Duty

Harshith Gopi

Mattannnur

SOLDIER Tech Aviation

Arjun V

Mattannnur

SOLDIER

Ebin Sibi

Mattannnur

SOLDIER

Vishnu PP

Mattannnur

SOLDIER

SREERAG

Taliparamba

Army Tech

Akhil K G

Taliparamba

Army GD

Kiran

Taliparamba

Kerala Police

Dipin

Taliparamba

Kerala Police

Sanal

Taliparamba

Kerala Police

Veena Ratheesh

Taliparamba

Beat Forest

PRASHILESH CM

Kozhikode

Indian ARMY, General Duty

AMALDEV

Kozhikode

Soldier Tech

Amal CP

Kozhikode

Soldier General Duty

Athul GK

Kozhikode

Soldier General Duty

Muhammed Sadik

Kozhikode

Soldier, General Duty

Akhil james

Kozhikode

Soldier, General Duty

Vishnu P

Kozhikode

Soldier, General Duty

Prijin Lal

Kozhikode

Soldier, General Duty

PRABIN

Vadakara

Indian ARMY, GD

RAHUL

Vadakara

TRADESMAN

ADARSH M

Nedumangad - Attingal

Indian AIRFORCE

AKHIL SIVAN

Nedumangad - Attingal

TECHNICAL

GOKUL G

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

JITHIN G NAIR

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

JOBIN J

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

SABARI S

Nedumangad - Attingal

Indian AIR FORCE

SACHU SURESH

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

SREEJU SS

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

Akhil Venu

Nedumangad - Attingal

Indian Navy

Akhil N

Nedumangad - Attingal

Indian ARMY, General Duty

MANU

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

AJITH U

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

ANANDHU CH

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

ANEESHKUMAR

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

Arun V

PALAKKAD

Indian Navy

Abhilash U

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

SREENATH

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

MITHUN P

PALAKKAD

CISF

Abhilash S

PALAKKAD

Clerk

Sivaprasad M S

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

AKASH K R

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

AKSHAY V

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

MANU K S

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

NAZEEM P

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

Rahul R

PALAKKAD

Indian Army, General Duty

AJAY

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

AKHIL P

PATHANAMTHITTA

Indian Army, Technical

ANANDU C M

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

ARUN S PILLAI

PATHANAMTHITTA

Indian Army, Technical

ARUNKUMAR M S

PATHANAMTHITTA

Indian Army, Technical

HEMANTH BABU

PATHANAMTHITTA

Indian Army, Technical

RAHUL R

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

SARAN S

PATHANAMTHITTA

THOMAS K BIJU

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

VINNI P MATHEW

PATHANAMTHITTA

Indian Army, Technical

VISHNU S KUMAR

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

ANANDU P SURESH

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

ROHIN HARIDAS

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

SHEFIN PHILIP

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

AKHIL RAJ

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

SACHIN SURESH

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

SREERAJ M

PATHANAMTHITTA

Indian ARMY, NURSING ASST

PUNYA C RAJ

PATHANAMTHITTA

BSF

Akhil

PATHANAMTHITTA

Indian Army, General Duty

SAJIN JO

Udiyankulangara

Inidan Army, Technical

RAKESH R S

Udiyankulangara

Inidan Army, Technical

MAHADEVAN JS

Udiyankulangara

Inidan Army, Clerk

AJESHKUMAR

Udiyankulangara

Inidan Air Force

SUDHEESH

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

RAHUL R

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

HAMI C J

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

Muhammed Azharudeen

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

AJEESH B

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

SHYAMKUMAR

Udiyankulangara

Inidan Army, Technical

JOSPHIN

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

AKHIL CHANDRAN

Udiyankulangara

Inidan Army, Technical

PRINCE

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

BIBIN VINCENT

Udiyankulangara

Inidan Army, Technical

AJITH S P

Udiyankulangara

CRPF

IGNATIOUS MARTIN

Udiyankulangara

Indian Army, NA

ARAVIND RS

Udiyankulangara

Indian Army, NA

RENJITH R S

Udiyankulangara

Indian Army, NA

Anu

Udiyankulangara

CRPF

Harikrishnan

Udiyankulangara

Indian Navy, Sailor

Isahak

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

Jineesh W S

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

Manu

Udiyankulangara

Inidan Army

Naveen Sekhar

Udiyankulangara

AIRFORCE

Pradeep

Udiyankulangara

Indian Army, Technical

Rafi Varghese

Udiyankulangara

Inidan Army, General Duty

Rahul S P

Udiyankulangara

Indian Army

Rajani S John

Udiyankulangara

CISF

Sarath

Udiyankulangara

CRPF

Shahin C Krishnan

Udiyankulangara

CRPF, Steno

Sreejith

Udiyankulangara

Indian Army

Vipu V

Udiyankulangara

Indian Army, Clerk

Vishnu

Udiyankulangara

Indian Army, Clerk

SUBIN S

Thrissur

Indian Army, General Duty

DINESH KUMAR K

Thrissur

Indian Army, General Duty

SHYAMDIL KV

Thrissur

Tradesman

AMALJITH Surendran

Thrissur

Soldier Technical

ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

Register Now

Call us on : +91-8589-888-048


Full Name
Select State
Select District
EMail
Mobile Number
Parent's Mobile Number


HELP

The gallery can be navigated using the keyboard:

LEFT/RIGHT ARROWS: Prev/Next
SPACEBAR: Next
ENTER: Start/Stop slideshow
ESCAPE: Close gallery
HOME/END: First/Last image
H - This help panel